SEMINARI SILVA METODE

 

Shema seminara

Business Intensive Program


bip
Program edukacije pojedinaca i timova,
specijalno kreiran za tvrtke
u skladu sa potrebama poslovnih ljudi.

OSNOVNI SEMINAR

• Svjesno korištenje alfa i theta frekvencija rada mozga
• Uklanjanje stresa
antistres
• Uklanjanje strahova i treme
• Kontrola navika
• Poboljšanje koncentracije

• Kreativno rješavanje problema
• Razvijanje intuicije
• Praktična primjena u postizanju ciljeva

Specijalistički seminari

Specijalistički seminari * mogu se pohađati tek nakon završenog 2. dijela Osnovnog seminara.